CITRUSY

Dnešní datum: 24. 01. 2021  | Hlavní stránka | Diskuzní fórum | Reklama | Download | Hosting |  
VYHLEDÁVÁNÍ

Hledej
Vyhledávání ve všech článcích citrusy.cz


HLAVNÍ MENU
Seznam rubrik
 • Odkazy na stránky
 • Nejčtěnejší články
 • Ankety
 • Přihlášení čtenáře
 • Rozšířené vyhledávání



 • NAŠE TIPY

  PARTNER LINKY


  NÁŠ SPONZOR


  REKLAMA

  STATISTIKA
  TOPlist

  HOSTING a SPRÁVA
  Hosting : www.LevnyWeb.cz Správa : www.LevnyWeb.cz

  http://o-chae.com


  Množení citrusů

  * Zkušenosti z minulosti

  Vydáno dne 17. 02. 2002 (14605 přečtení)

  Tyto zkušenosti zahrnují jednak poznatky o chování podnoží za podobných podmínek a jednak dostupné písemné záznamy o těchto podnožích. Nejlepšími zdroji obou typů informací jsou samotní pěstitelé a místní farmářský poradce. Konzultace s oběma těmito subjekty je prvním krokem ve výběru podnože.

  Nicméně, zkušenosti se specifickým souborem podmínek nejsou vždy pohotově k dispozici a také literatura není vždy úplná. Z toho plyne, že po zhodnocení hromadných zkušeností z minulosti a dostupné literatury o podnoži je obvykle nutné vybrat nejlepší podnož cestou systematické eliminace. Následující tabulky mají pomoci při hledání vhodné podnože právě tímto postupem. Krátce řečeno, první dvě tabulky vyřazují podnože na základě limitujících faktorů, nesnášenlivosti /nekompatibility/ a tolerance k chorobám. Třetí tabulka umožňuje provést kategorizaci zbývajících podnoží z hlediska jejich vitality a jejího vlivu na velikost stromu, výnosu, mrazuvzdornosti, vnitřní a vnější kvality ovoce a vlastností kořenů. Do rozhodování nyní vstupují také budoucí záměry a omezování daná příslušnou lokalitou; je výnos důležitější než kvalita? Nachází se sad v nízko položené a chladné lokalitě? Je půda písčitá, alkalická, špatně drenážovaná apod.? Poslední krok ve výběru podnože dále ještě uvažuje specifika dané lokality tj. např. přítomnost bóru, solí nebo vápníku, drenážování, typ půdy a teplotní profil lokality. Čtvrtá tabulka podává přehled těchto faktorů. Následující text má vysvětlit, jak se mají tyto tabulky využít při výběru podnože. I. Nesnášenlivost podnože a roubů Daleko nejvíc se nesnášenlivost projevuje poruchami srůstání očka s podnoží, zejména pak zvýšené zarůstání oček s následujícím pomalým zaškrcováním v místě úvazku na podnoži. Nejnáchylnější kombinací je nucelární pupečný pomerančovník Frost na trifoliátě, citroník na mandarince Kleopatra, citroník Eureka nebo mandarina Satsuma na citranži Troyer a některé další odrůdy na bigarádii. Skutečná nesnášenlivost je vzácná. Většina kombinací podnoží a roubů je omezena vzhledem k výnosnosti, chování stromu a jeho velikosti a dále kvalitě plodů. Nicméně, chcete-li se ujistit, že vybraný roub je vhodný pro některé z používaných podnoží, zadívejte se do tabulky 1. II. Choroby, virózy a háďátka Další krok v eliminaci jakékoliv podnože by měl být proveden na základě citlivosti k chorobám nebo nákazám přítomným v roubech nebo v půdě. V Kalifornii by např. měl Program ochrany klonováním citrusů eliminovat možnost virových infekcí v roubech, jako např. tristeza, exocortis a psorosis. Chceme-li se však vyvarovat budoucích problémů je třeba vybrat podnož, která by byla k těmto chorobám tolerantní. Protože půda poskytuje prostředí pro vznik nákaz a chorob, bylo by vhodné jí před výsadbou odborně posoudit a upravit tak, aby se případné problémy daly zvládnout. Jsou-li však nematody phytophory pro danou oblast endemické doporučuje se také provést výběr vhodné tolerantní podnože. Tabulka 2 představuje seznam skutečností o náchylnosti podnoží k vírům, chorobám a nematodám. Při užití této tabulky může být užitečné si pamatovat, že např. v údolí San Joaquin se tristeza nevyskytuje, ale stubbor (úporná choroba citrusů tzv. "malý list") je endemická. Zde tedy neexistuje informace, které by ukazovaly, že je tato choroba ovlivněna podnoží. III. Kategorizace vybraných podnoží Po vyloučení některých podnoží z hlediska náchylností k chorobám a nesnášenlivostí následuje posouzení vybraných podnoží. K tomu je nejvhodnější provést kategorizací podnoží do skupin podle vitality a vlivu na chování stromu, výnosu a vnitřní i vnější kvality plodů. 1. skupina - vitální podnože Vitalita těchto podnoží se projevuje u stromku následujícím způsobem: a) Růst stromku. Rychlý růst, dobrá vitalita a výrazná tendence k vytváření stromků s dobrou úrodností. Jejich kratší vegetační klid znamená menší toleranci vůči chladu a větší náchylnost k poškození mrazem. Rychlý růst kořenového systému s dobře vyvinutými a do hloubky prorůstajícími kořeny, které zajišťují odolnost stromků proti suchu. b) Charakteristiky kořenů. Obyčejně citlivé k půdním patogenům, citrusovým haďátkům a nízkým koncentracím mykorhizních hub. Tolerance vůči zasoleným půdám a půdám s vysokým pH. Daří se se v písčitých půdách. c) Vnější kvalita plodů. Plody mají hrubou kůru a pozdně vybarvují. Kůra je silnější a má menší sklon k promáčknutí, plody jsou náchylné k uvolnění od stopky a odpadnutí. Kvalita plodů je dobrá zvláště u mladých stromků. d) Vnitřní kvalita plodů. Nízký stupen Brix(TSS) a obsah kyselin u roubovanců v horkých produkčních oblastech (např. u pupečných pomerančovníků v údolí San Joaquin). 2. skupina - středně vitální podnože Tato skupina je nejlépe definována jako střed mezi vitálními a nevitálními podnožemi. Nejčastěji používané podnože pro pomerančovníky spadají právě do této kategorie. 3. skupina - nevzrůstné podnože Nízká vitalita těchto podnoží se projevuje v následujících charakteristikách stromků. a) Růst stromků. Pomalý růst, jehož důsledkem jsou malé stromky s nízkou výnosností. Delší vegetační klid přispívá k toleranci stromků vůči chladu. Koření mělce. b) Charakteristika kořenů. Kořeny jsou vysoce tolerantní k phytophoře, po přesazení se hůře vyvíjejí a jsou citlivé vůči suchu. Jsou také velmi citlivé k alkalickým půdám, ale daří se jím dobře na těžkých nebo vlhkých půdách. c) Vnější kvalita plodů. Plody jsou malé s tenkou a dobře vybarvenou kůrou, se sklonem ke zmačkání. d) Vnitřní kvalita plodů. Dobrá až vynikající kvalita, zvláště pak v chladných oblastech. Vitální Sředně vitální Rough lemon Carrizo citrange Volkameriana Troyer citrange C. Makrophyla (Alemow) Sour orange C-32 citrange Sweet Orange C-35 citrange (zvláště s Navelem) C. Taiwanica India lemon Yuma Ponderosa lemon Cleopatra mandarin Nevzrůstné Nejednostnost zjištění Trifoliata Rangpur lime Citrumelo #4475 VI. Stanovištní faktory Po eliminaci specifických podnoží z hlediska jejich náchylnosti k nesnášenlivosti, chorobám a škůdcům následuje zúžení výběru na základě sjednocení produkčních záměrů se zbývajícími výběry. Závěrečný výběr musí vycházet ze stanovištních omezení. V tabulce 4 jsou uvedeny specifické půdní a klimatické faktory, které jsou u podnoží obvykle nejméně známé, protože testovat podnože v rozdílných podmínkách je velmi obtížně. Informace o jednotlivých podnožích C 32 Citranže. Hybridy pomerančovníku Ruby a trifoliáty. Stejný rodičovský původ má i citranž Troyer. Citranže C 32 by měly být pravděpodobně přizpůsobivé široké škále půd, s výjimkou vysoce vápenitých půd. Stromky jsou vitální, podobně jako u citranže Troyer také jejich koruna má podobný objem, ale je méně hustá. Úroda a kvalita plodů je srovnatelná s citranží Troyer. Hlavní předností proti citranži Troyer je tolerance k citrusovým háďátkům - biotypům 1, 2 a 3. Produkce semen z plodů této podnože je malá a je proto obtížné semena získat. V školkařské praxi byl zaznamenán výskyt vysoce proměnlivých typů semenáčů. C-35 Citranž. Stejní rodiče jako u citranže C-32. Má i podobné charakteristiky, ale stromky jsou menší než u. citranže C-32. Tolerance k houbovým chorobám Phytophtora a parasitica a Phytophtora citrophora je lepší než u citranže Troyer. Také tolerance k bio-typům citrusových háďátek 1, 2 a 3 je lepší než u citranží Troyer nebo C-32. Horší je v porovnání s těmito citranžemi z hlediska výnosu a velikostí plodů, jestliže byl v rodičovské kombinaci s trifoliátou použit pomerančovník Washington Navel. Citranž Carrizo. Pochází ze stejné kombinace P.trifoliata x Washington Navel, z níž pochází i citranž Troyer, a je tedy téměř identická. Je přizpůsobivá široké škále půd ` s výjimkou. půd vápenitých. C do velikosti stromku, výnosu a kvality plodů je srovnatelná s citranží Troyer. Tolerance vůči citrusovému háďátku je srovnatelná s citranží Troyer. Citrumelo CPB 4475 (AKA Swingle Citrumelo). Výsledek křížení C. paradisi Macf. x P. trifoliata. Tato podnož není adaptovaná na vápenité nebo těžké jílovité půdy, ale je středně tolerantní k zasoleným půdám, suchu a chladu. Srovnatelná s citranží Troyer p.o stránce výnosu a kvality plodů. Hlavní nevýhodou je náchylnost ke zmačkání plodů a výskyt přerůstání roubů pomerančovníků a grapefruitů. Citrus macrophylla (AKA Alemow). Přizpůsobivý k široké škále půd; snáší dobře písčité půdy nebo půdy bohaté na bor a soli. Je citlivý na chlad. Stromky jsou velké a vzrůstně, s vysokou úrodou plodů o nízké vnitřní kvalitě. Používá se převážně pro rouby citroníku. Citrus taiwanica (AKA Nansho daidai z Japonska). Jedná se pravděpodobně O hybrid bigarádie. Vyžaduje jílovitou až hlinito-jílovitou půdu. Je tolerantní k slané půdě, chladu a vysoké hladině spodních vod. Velmi proměnlivý citrus ve svém chování, přináší plody maximálně střední kvality, totéž platí o úrodnosti. Přizpůsobivá k široké škále půd, i když někdy s náchylností k chloróze, s výjimkou hlinito-písčitých půd. Je tolerantní k solím v půdě a chladu, ale ne k suchu. Stromy jsou velké, s malými (zejména u pomerančovníku Valencie) vysoce kvalitními plody. Hlavním nedostatkem je pozdní nástup do plné plodnosti. Citroník India. Má podobné vlastnosti a výnosnost jako rough lemon, ale je tolerantní k chorobě P. citrophthóra. V současnosti je používán jen experimentálně s nevalnou perspektivou, protože výsledky s naroubovanými citroníky byly špatné. Rangpur (C. reticulata var. Austera - hybrid). Tolerantní k široké škále půd. Hlavní předností je pak tolerance k zasoleným půdám. Stromky jsou velké a vitální, s dobrou úrodností a plody střední kvality. Je citlivý k chorobám exocortis a phytophthora. Rough lemon (C. Ieinbhiri Lush.) Přizpůsobivý k široké škále půd, ale nejlépe se mu daří na hlubokých písčitých půdách. Je tolerantní k suchu, ale citlivý na vysokou hladinu spodních vod. Slabě odolný proti chladu. Stromky jsou velké, s vysokou plodností a plody nízké kvality. Bigarádie (C. aurantium L.) Roste nejlépe na přiměřeně těžkých půdách. Vysoce tolerantní k vápenitým a zasoleným půdám. Standardně velké stromky se středně velkými a mimořádně kvalitními plody. S naroubovaným citroníkem lze pěstovat i při výskytu tristeze. Sweet Orange (C.sinensis L. OSB.) Roste nejlépe na hlinito-písčitých až těžkých půdách. Slabá tolerance k suchu. Střední velikost stromků mezi bigarádií a rough lemonem. Vysoká úrodnost a kvalita plodů. Hlavním nedostatkem je citlivost k chorobě phytophthora. Při použití jako podnože se doporučuje očkovat vysoko, používat fungicidy a zamezit trvalé vlhkosti v blízkosti kmene stromu. Trifoliata (Poncirus trifoliata Raf.) Opadavý strom, příbuzný citrusů. Roste nejlépe na těžkých jílovitých půdách, neobsahujících vápník. Vyžaduje vysoce kvalitní vodu k zavlažování. Slabě tolerantní k solím v půdě. Dobrá mrazuvzdornost při pěstování v chladných oblastech; i v teplých oblastech není však více mrazuvzdorná než choulostivější podnože. Stromy jsou menší než U citranže Troyer. Vysoká úrodnost a kvalita plodů, i když jejich kůra je náchylná ke zmačkání a prasknutí. Citranž Troyer (C. sinensis (L.) OSBECK x Poncirus trifoliata (L.) Raf.) Přizpůsobivá široké škále půd, s výjimkou vysoce vápenitých. Přiměřená odolnost vůči chladu a malá tolerance k solím v půdě. Stromy mají standardní velikost, vysoká úrodnost a kvalita plodů. Hlavním nedostatkem je tendence ke zmačkání kůry, vysoký obsah kyselin v chladnějších oblastech e. náchylnost k chloróze u naroubovaných lajmů. Standardní podnož ke srovnávání při posuzování chování nových podnoží v Kalifornii. Volkameriana (C. volkameriana) Roste dobře na všech typech půd, ale nejlépe se jí daří na hlubokých písčitých půdách. Tolerantní k suchu. Velké vitální stromy s vysokou úrodností a plody nízké kvality. Hlavní výhodou proti rough lemonu je tolerance vůči chladu. Yuma Ponderosa Lemon Experimentálně používaná podnož, která vzbudila zájem vzhledem k vysoké úrodnosti s pomerančovníkem Olinda Valencie, tanželem Mineola a pomerančovníkem Washington Navel. Kvalita plodů je však nízká. (Podle Willits Newcomb Inc.: California Citrus Rootstocks) Josef Selucký, leden 2000

  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 70 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


  INZERCE

  VÝHODNÝ NÁKUP


  REKLAMA

  REKLAMA PRO CITRUSY.CZ
  Jesli-že se Vám naše "noviny" líbí budeme rádi pokud si umístíte ikonku na Vaše stránky
  Nebo si nás uložte do oblíbených Ctrl + D

  INFORMACE
  CITRUSY.CZ
  Vydavatel:Richter group
  Copyright: Richter 2001 Kontakt:Pomocí diskusního fora


  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.